Festival de Concursos Gastronòmics a la CV

Jornades gastronòmiques dels Concursos Gastronòmics de la Comunitat Valenciana

Tots units per la gastronomia

Amb el lema “Tots units per la gastronomia” es donaran a conèixer durant tot el mes d’octubre del 2021, les jornades gastronòmiques on es concentren, en cadascun dels restaurants participants, d’una banda, una hostaleria compromesa amb les receptes que ens recordaran els sabors tradicionals i amb arrelament, i per una altra, els concursos gastronòmics de tota la Comunitat Valenciana més representatius i que identifiquen el territori.

Una iniciativa pionera impulsada per l’associació cultural i gastronòmica “Gastrovall” amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de València i València Turisme. Projecte que sorgeix després del mal sofert en el sector de l’hostaleria i turisme, a conseqüència de la crisi sanitària covid19.

Posar en valor la gastronomia com a peça imprescindible de l’engranatge d’un turisme de qualitat i segur en la Comunitat Valenciana, és un dels objectius pels quals l’associació està dedicant gran part del seu esforç”, segons assenyala el seu president, Sergi Pellicer.

Són molts els concursos professionals gastronòmics que en el 2020 van deixar de celebrar-se, fins i tot en el present any, i són d’altres que han deixat la seua petjada en el temps i que hauríem de rescatar.

En www.cuinamediterrania.com donem visibilitat a 18 +1 concursos gastronòmics que són senya d’identitat del territori, com per exemple la “Fideuà” amb un clar vincle històric a la ciutat de Gandia, o aquells que han deixat de celebrar-se com per exemple l’ “All i Pebre” del Palmar o la “Cassola d’Arròs al Forn” de Xàtiva.

Uns 40 Restaurants de tota la Comunitat Valenciana participen en aquestes jornades gastronòmiques amb la finalitat de donar visibilitat a una gastronomia tradicional. Són restaurants que any rere any participen en la majoria dels concursos organitzats per institucions, ajuntaments, associacions… Entre ells, l’actual guanyador de la “Fideuà” de Gandia, Casa Granero de Serra o del tercer premi de la Paella de Sueca, Tabick Lounge de Llombai.

Com funcionen les Jornades dels Concursos Gastronòmics?

Molt senzill. En la web de www.cuinamediterrania.com podran accedir a tota la informació, des de totes les receptes dels concursos gastronòmics, els guanyadors de l’any previ a la COVID19, anècdotes, curiositats i tots els restaurants participants amb les dades de contacte. 

Molts dels plats no són cuinats habitualment pels restaurants per la seua àrdua elaboració, per la qual cosa les jornades funcionen baix reserva i per encàrrec. En la següent edició tractarem d’unir tots els concursos gastronòmics en un espai públic, amb suficient capacitat per a atorgar seguretat, i que alhora, es puga gaudir com bé solem fer els valencians.

En cuinamediterrania.com mirem per tots, ja que són moltes les peticions que arriben después de les publicaciones per les xarxes socials, per a aprendre a cuinar les receptes tradicionals dels concursos gastronòmics. És per això, que des de l’Escola “Territori Paella” podran informar-se dels cursos de cuina que s’impartirán per un mestre arrosser.

Desitgem una alta participació per a gaudir de la gastronomia tradicional durant el mes d’octubre. 

Aprofiten les jornades per a menjar un arrocito de Castelló o un arròs a banda d’Alacant o una Paella valenciana tradicional de la Valldigna o una “Borreta” de Bocairent o la Paella que a Cullera va dissenyar el cuiner més internacional de tots els temps, Salvador Gascón de Casa Salvador.

A continuació detallem els concursos gastronòmics que s’han inclòs en en les primeres jornades gastronòmiques que es duran a terme en els restaurants visibles en la web :

Concurs Paella de Cullera

Concurs Internacional Fideuà de Gandia

Concurs Internacional Paella Valenciana de la Valldigna

Concurs Arròs de Vigília Tavernes de la Valldigna

Concurs Paella Fetge de Bou de Meliana

Concurs Arròs a Banda Ciutat d’Alacant

Concurs Putxero Valencià de l’Alcúdia

Concurs Rossejat Torrentí

Concurs Arròs al Forn de Xàtiva

Concurs Gaspatxo Vila de Tous

Concurs d’Arròs amb “Fesols i Naps” Vila de Catadau

Concurs d’Arròs amb Bledes de Llíria

Concurs Francisco José García “d’Espardenyà” valenciana d’Alzira

Concurs de Caça i Bolets de Bocairent

Concurs d’Arròs caldós de Llutxent

Concurs Olla de Carabassa Vicente Granero Vila de Serra

Concurs “d’All i Pebre” del Palmar

Concurs Arrocito de Castelló

+

Concurs Nacional de Coques d’Oliva

grup concurssos

Festival de Concursos Gastronómicos de la CV

Jornadas gastronómicas de los Concursos Gastronómicos de la Comunitat Valenciana

Todos unidos por la gastronomía

Con el lema “Todos unidos por la gastronomía” se darán a conocer durante todo el mes de octubre del 2021, las jornadas gastronómicas donde se concentran, en cada uno de los restaurantes participantes, por una parte, una hostelería comprometida con las recetas que nos recordarán los sabores tradicionales y con arraigo, y por otra, los concursos gastronómicos de toda la Comunitat Valenciana más representativos y que identifiquen el territorio. 

Una iniciativa pionera impulsada por la asociación cultural y gastronómica “Gastrovall” con la colaboración del Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia y Valencia Turismo. Proyecto que surge tras el daño sufrido en el sector de la hostelería y turismo, como consecuencia de la crisis sanitaria covid19.

“Poner en valor la gastronomía como pieza imprescindible del engranaje de un turismo de calidad y seguro en la Comunitat Valenciana, es uno de los objetivos por los que la asociación está dedicando gran parte de su esfuerzo”, según señala su presidente, Sergi Pellicer.

Son muchos los concursos profesionales gastronómicos que en el 2020 dejaron de celebrarse, incluso en el presente año, y son otros tantos que han dejado su huella en el tiempo y que deberíamos rescatar. Enwww.cuinamediterrania.com damos visibilidad a 18+1 concursos gastronómicos que son seña de identidad del territorio, como por ejemplo la “Fideuà” con un claro vínculo histórico en la ciudad de Gandía, o aquellos que han dejado de celebrarse como por ejemplo el “All i Pebre” del Palmar o la “Cassola d’Arròs al Forn” de Xàtiva.

Unos 40 Restaurantes de toda la Comunitat Valenciana participan en estas jornadas gastronómicas con el fin de dar visibilidad a una gastronomía tradicional. Son restaurantes que año tras año participan en la mayoría de los concursos organizados por instituciones, ayuntamientos, asociaciones… Entre ellos, el actual ganador de la “Fideuà” de Gandia, Casa Granero de Serra o del tercer premio de la Paella de Sueca, Tabick Lounge de Llombai.

¿Cómo funcionan las Jornadas de los Concursos Gastronómicos?

Muy sencillo. En la web dewww.cuinamediterrania.compodrán acceder a toda la información, desde todas las recetas de los concursos gastronómicos, los ganadores del año previo a la COVID19, anécdotas, curiosidades y todos los restaurantes participantes con los datos de contacto. 

Muchos de los platos no son cocinados habitualmente por los restaurantes por su ardua elaboración, por lo que las jornadas funcionanbajo reserva y por encargo. En la siguiente edición trataremos de unir todos los concursos gastronómicos en un espacio público, con suficiente capacidad para otorgar seguridad, y que a la vez, se pueda disfrutar como bien solemos hacer los valencianos.

En cuinamediterrania.com hilamos fino ya que son muchas las peticiones que llegan tras las publicaciones por las redes sociales, para aprender a cocinar las recetas tradicionales de los concursos gastronómicos. Es por ello, que desde la Escuela “Territorio Paella” podrán informarse de los cursos de cocina que se impartirán por un maestro arrocero.

Deseamos una alta participación para disfrutar de la gastronomía tradicional durante el mes de octubre. 

Aprovechen las jornadas para comer un arrocito de Castellón o un arroz a banda de Alicante o una Paella valenciana tradicional de la Valldigna o una “Borreta” de Bocairent o la Paella que en Cullera diseñó el cocinero más internacional de todos los tiempos, Salvador Gascón de Casa Salvador.

A continuación detallamos los concursos gastronómicos que se han incluido en en las primeras jornadas gastronómicas que se llevarán a cabo en los restaurantes visibles en la web:

Concurso Paella de Cullera

Concurso Internacional Fideuà de Gandia

Concurso Internacional Paella Valenciana de la Valldigna

Concurso Arroz de Vigilia Tabernes de la Valldigna

Concurso Paella Fetge de Bou de Meliana

Concurso Arroz a Banda Ciudad de Alicante

Concurso Puchero Valenciano de Alcudia

Concurso Rossejat Torrentí

Concurso Arroz al Horno de Játiva

Concurso Gazpacho Villa de Tous

Concurso de Arroz con “Fesols i Naps” Villa de Catadau

Concurso de Arroz con Acelgas de Liria

Concurso Francisco José García “d’Espardenyà” valenciana de Alzira

Concurso de caza y setas de Bocairente

Concurso de Arroz caldoso de Luchente

Concurso Olla de Calabaza Vicente Granero Villa de Serra

Concurso “d’All i Pebre” del Palmar

Concurso Arrocito de Castellón

+

Concurso Nacional de Cocas de Oliva